Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00435544/01 [D/62/2022] Zakup sprzętu laboratoryjnego i aparatury niezbędnych do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie.

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 10-11-2022 20:13:00
Placing offers : 21-11-2022 10:00:00
Offers opening : 21-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D-62-2022 SWZ z załącznikami.zip zip 1990.01 2022-11-10 20:13:05 Proceeding
D-62-2022 Pismo - pyt nr 1 i odp + załączniki.zip zip 671.26 2022-11-16 14:33:39 Public message
D-62-2022 Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 853.47 2022-11-21 11:59:20 Public message
D-62-2022 WNO cz nr 1-9.pdf pdf 592.76 2022-12-08 13:18:55 Public message

Announcements

2022-12-08 13:18 Zamówienia Publiczne UO Wybór najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1-9

D-62-2022 WNO cz nr [...].pdf

2022-11-21 11:59 Zamówienia Publiczne UO Protokół z otwarcia ofert

D-62-2022 Protokół z [...].pdf

2022-11-21 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: w części nr 1 kwotę 25 000,00 zł brutto; w części nr 2 kwotę 3 500,00 zł brutto; w części nr 3 kwotę 25 000,00 zł brutto; w części nr 4 kwotę 18 000,00 zł brutto; w części nr 5 kwotę 1 000,00 zł brutto; w części nr 6 kwotę 1 599,00 zł brutto; w części nr 7 kwotę 4 046,70 zł brutto; w części nr 8 kwotę 1 652,20 zł brutto; w części nr 9 kwotę 16 000,00 zł brutto.
2022-11-16 14:33 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi nr 1 ZMIANA OPZ, SWZ
Nowy termin:
Składania ofert: 21.11.2022 g. 10:00
Otwarcia ofert: 21.11.2022 g. 10:30

D-62-2022 Pismo - py [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 549