Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.41.2022 Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Deadlines:
Published : 09-11-2022 15:03:00
Placing offers : 18-11-2022 12:00:00
Offers opening : 18-11-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 103.86 2022-11-09 15:03:00 Proceeding
SWZ.docx docx 100.93 2022-11-09 15:03:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 41.77 2022-11-09 15:03:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 37.65 2022-11-09 15:03:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór Formularza Oferty.docx docx 31.43 2022-11-09 15:03:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór Oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 27.7 2022-11-09 15:03:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia.DOC DOC 64.5 2022-11-09 15:03:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ -Klauzula_informacyjna.docx docx 21.29 2022-11-09 15:03:00 Proceeding
pytania_wyjasnienia.pdf pdf 430.33 2022-11-15 15:25:01 Public message
Inf. o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 643.55 2022-11-18 12:07:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx.pdf pdf 837.41 2022-11-18 15:03:33 Public message
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf pdf 659.12 2022-12-08 09:37:48 Public message
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 50.32 2022-12-21 13:31:12 Public message

Announcements

2022-12-21 13:31 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2022-12-08 09:37 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

zawiadomienie_o_unie [...].pdf

2022-11-18 15:03 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-18 12:07 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Inf. o kwocie jaką Z [...].pdf

2022-11-15 15:25 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytanie oraz wyjaśnienia treści SWZ.

pytania_wyjasnienia. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 394