Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.272.37.2022 Dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

Awatar Pracownika
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Deadlines:
Published : 09-11-2022 14:36:00
Placing offers : 21-11-2022 09:00:00
Offers opening : 21-11-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - podłoża mikrobiologiczne.pdf pdf 678.34 2022-11-09 14:36:00 Proceeding
Ogłoszenie podłoża.pdf pdf 58.31 2022-11-09 14:36:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 1,2,3,4,5 - podłoża mikrobiologiczne.docx docx 48.12 2022-11-09 14:36:00 Proceeding
Wyjaśnienia swz podłoża.pdf pdf 666.25 2022-11-14 14:16:44 Public message
Wyjasnienia swz podłoża 2.pdf pdf 152.26 2022-11-14 14:35:47 Public message
Wyjasnienia swz podłoża 3.pdf pdf 672.32 2022-11-16 14:20:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 23.03 2022-11-16 14:20:29 Public message
Informacja z otwarcia, podłoża.pdf pdf 750.35 2022-11-21 13:29:29 Public message
Inf. o wyborze ofert, podłoża.pdf pdf 619.27 2022-12-02 14:17:57 Public message

Announcements

2022-12-02 14:17 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Inf. o wyborze ofert [...].pdf

2022-11-21 13:29 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-21 08:33 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
1. 457,56 zł.
2. 9046,65 zł.
3. 8951,33 zł.
4. 10808,32 zł.
5. 611,31 zł.
6. 2386,20 zł.
2022-11-16 14:20 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Wyjaśnienia do swz (cz.3)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjasnienia swz podł [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-14 14:35 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Wyjaśnienia do swz (cz. 2)

Wyjasnienia swz podł [...].pdf

2022-11-14 14:16 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Wyjaśnienia do swz.

Wyjaśnienia swz podł [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 793