Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT.ZP.271.30.2022.PK Dostawa tablic rejestracyjnych

Roksana Mikułko-Nadolska
Urząd Miejski w Słupsku
Deadlines:
Published : 09-11-2022 09:42:00
Placing offers : 18-11-2022 10:00:00
Offers opening : 18-11-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
AT.ZP.271.30.2022.PK.pdf pdf 159.18 2022-11-09 09:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.03 2022-11-09 09:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 104.82 2022-11-09 09:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 66.95 2022-11-09 09:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 2A do SWZ - Formularz cenowy.pdf pdf 87.72 2022-11-09 09:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf pdf 81.92 2022-11-09 09:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące nowych przesłanek wykluczenia.pdf pdf 157.01 2022-11-09 09:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 71.3 2022-11-09 09:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Wykaz dostaw.pdf pdf 51.1 2022-11-09 09:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Projektu umowy.pdf pdf 114.25 2022-11-09 09:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2022r..pdf pdf 45.81 2022-11-10 11:16:21 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 10.11.2022r..pdf pdf 249.6 2022-11-10 11:16:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert - 18.11.2022 r..pdf pdf 151.6 2022-11-18 11:18:50 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 166.32 2022-11-22 13:11:01 Public message

Announcements

2022-11-22 13:11 Roksana Mikułko-Nadolska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-18 11:18 Roksana Mikułko-Nadolska Informacja z otwarcia ofert - 18.11.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-18 10:00 Buyer message Zamawiający działając na podstawie art.222 ust. 4 Pzp informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł brutto
2022-11-10 11:16 Paulina Kryszałowicz Zmiana treści SWZ z dnia 10.11.2022r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 271