Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00430121/01 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO.272.1.13.2022

Deadlines:
Published : 09-11-2022 09:08:00
Placing offers : 18-11-2022 10:00:00
Offers opening : 18-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 182.27 2022-11-09 09:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 OPZ.doc doc 242.5 2022-11-09 09:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc doc 437.5 2022-11-09 09:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie.docx docx 147.09 2022-11-09 09:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4.docx docx 143.81 2022-11-09 09:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Umowa.doc doc 267.5 2022-11-09 09:08:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 320.48 2022-11-09 09:08:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia cz 3.pdf pdf 34.58 2023-06-28 11:24:10 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy 3.pdf pdf 46.21 2023-06-28 09:34:55 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy 4.pdf pdf 46.8 2023-06-28 09:34:55 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy 5.pdf pdf 47.51 2023-06-28 09:34:55 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy 6.pdf pdf 42.95 2023-06-28 09:34:55 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy 7.pdf pdf 44.22 2023-06-28 09:34:55 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy 8.pdf pdf 50.16 2023-06-28 09:34:55 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy 13.pdf pdf 42.46 2023-06-28 09:34:55 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy 14.pdf pdf 41.54 2023-06-28 09:34:55 Public message
informacja z otwarcia.doc doc 164 2022-11-18 11:42:24 Public message
informacja o wyniku postępowania.docx docx 154.31 2022-12-06 10:50:23 Public message
Unieważnienie.doc doc 157 2022-12-06 10:59:19 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 108.13 2023-04-24 13:15:38 Public message

Announcements

2023-06-28 11:24 Anita Pirycka ogłoszenie o zmianie ogłoszenia cz 3

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-06-28 09:34 Anita Pirycka Ogłoszenie o wykonaniu umowy

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-04-24 13:15 Anita Pirycka Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-06 10:59 Anita Pirycka Unieważnienie postępowania w częściach: 1,2,9,10,11,12

Unieważnienie.doc

2022-12-06 10:50 Anita Pirycka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach:3,4,5,6,7,8,13,14

informacja o wyniku [...].docx

2022-11-18 11:42 Anita Pirycka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2022-11-18 10:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Cz. 1 – 4240,00 zł
Cz. 2 – 4840,00 zł
Cz. 3 - 4240,00 zł
Cz. 4 – 4840,00 zł
Cz. 5 –4940,00 zł
Cz. 6 – 5640,00 zł
Cz. 7 – 5640,00 zł
Cz. 8 – 5640,00 zł
Cz. 9 – 4240,00 zł
Cz. 10 –4840,00 zł
Cz. 11 –4240,00 zł
Cz. 12 –4840,00 zł
Cz. 13 –2940,00 zł
Cz. 14 –2940,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 745