Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.271.52.2022 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kwiatowej od ulicy Sportowej do rzeki Strawy.

Ewa Tymińska
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Published : 09-11-2022 11:02:00
Placing offers : 25-11-2022 09:00:00
Offers opening : 25-11-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00430665_01 z dnia 2022-11-09.pdf pdf 175.97 2022-11-09 11:02:25 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ).zip zip 2944 2022-11-09 11:02:25 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 301.75 2022-11-18 15:07:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 55.77 2022-11-18 15:08:05 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 286.97 2022-11-21 15:19:14 Public message
52 Zestawienie ofert.pdf pdf 273.43 2022-11-25 10:00:45 Public message
Informacja o kwalifikacji.pdf pdf 259.24 2022-12-02 14:08:43 Public message
52 Informacja o wyborze.pdf pdf 265.85 2022-12-20 15:49:33 Public message

Announcements

2022-12-20 15:49 Ewa Tymińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

52 Informacja o wybo [...].pdf

2022-12-02 14:08 Izabela Smolarczyk Informacja o wynikach kwalifikacji

Informacja o kwalifi [...].pdf

2022-11-25 10:00 Ewa Tymińska Informacja z otwarcia ofert.

52 Zestawienie ofert [...].pdf

2022-11-25 09:00 Buyer message 139 530,90 zł brutto
2022-11-21 15:19 Ewa Tymińska Odpowiedzi na pytania 2.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-11-18 15:08 Izabela Smolarczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-18 15:07 Izabela Smolarczyk Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 476