Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.261.11.2022 Odśnieżanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo- Rejon 4 i Rejon 6

Deadlines:
Published : 09-11-2022 13:05:00
Placing offers : 17-11-2022 09:00:00
Offers opening : 17-11-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ odśnieżanie rejon 4 i 6.pdf pdf 554.02 2022-11-09 13:05:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy załącznik nr 3.pdf pdf 197.55 2022-11-09 13:05:00 Proceeding
Oświadczenia załącznik nr 2.docx docx 28.06 2022-11-09 13:05:00 Proceeding
Formularz ofertowy załącznik nr 1.docx docx 28.35 2022-11-09 13:05:00 Proceeding
mapy rejon 4 i 6.pdf pdf 8928.73 2022-11-09 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 17.65 2022-11-09 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ zobowiązanie onnego podmiotu do oddania do dyspozycji zaobów.docx docx 64.52 2022-11-09 13:05:00 Proceeding
załącznik nr 7 oświadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp.docx docx 24.78 2022-11-09 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podst. 117 ust.4.docx docx 65.24 2022-11-09 13:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.72 2022-11-14 12:56:23 Public message
modyfikacja SWZ.pdf pdf 147.04 2022-11-14 12:56:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 139.41 2022-11-17 10:38:02 Public message
zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania w zakresie zad. nr 6.pdf pdf 125.65 2022-11-17 14:09:08 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.docx.pdf pdf 172.25 2022-11-22 09:45:54 Public message

Announcements

2022-11-22 09:45 Weronika Krzyżkowska w załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-17 14:09 Joanna Kempczyńska W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 6.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-11-17 10:38 Joanna Kempczyńska W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-17 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 155 000,00 zł
Zadanie 1: 77 500,00 zł
Zadanie 2: 77 500,00 zł
2022-11-14 12:56 Weronika Krzyżkowska w załączniku Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Modyfikacja SWZ

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

modyfikacja SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 546