Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DI.SIM6.4.2022.NO. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 553/15 położonej przy ul. Dworcowej w Nowem"

Deadlines:
Published : 08-11-2022 13:14:00
Placing offers : 21-11-2022 12:00:00
Offers opening : 21-11-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 83.83 2022-11-08 13:14:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Nowe.doc doc 430.5 2022-11-08 13:14:00 Proceeding
załączniki do SWZ od nr 2-10 Nowe.docx docx 62.7 2022-11-08 13:14:00 Proceeding
SIM, umowa na dokumentację projektową Nowe, zał. nr 1 do SWZ .docx docx 62.09 2022-11-08 13:14:00 Proceeding
Koncepcja arch.bud. Nowe.zip zip 26016.74 2022-11-08 13:14:00 Proceeding
Kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy- Nowe.pdf pdf 1788.73 2022-11-08 13:14:00 Proceeding
Mapa - Nowe MPZP.pdf pdf 1475.05 2022-11-08 13:14:00 Proceeding
Odpowedź na zapytanie Wykonawców - 1.pdf pdf 548.76 2022-11-15 12:18:17 Public message
Odpowiedzi na zapytanie Wykonawców - 2.pdf pdf 522.71 2022-11-18 08:58:33 Public message
Informacja Zamawiającego o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 433.48 2022-11-21 11:37:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 549.86 2022-11-21 13:33:22 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 569.97 2022-11-29 14:00:54 Public message

Announcements

2022-11-29 14:00 Szymon Łepski Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-21 13:33 Szymon Łepski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-21 11:37 Szymon Łepski Informacja Zamawiającego o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja Zamawiają [...].pdf

2022-11-18 08:58 Szymon Łepski Odpowiedzi na zapytanie Wykonawców - 2

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2022-11-15 12:18 Szymon Łepski Odpowiedź na zapytanie Wykonawców - 1

Odpowedź na zapytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1072