Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 061/2022 Bydgoski Rower Aglomeracyjny 2023

Deadlines:
Published : 22-11-2022 09:33:00
Placing offers : 22-12-2022 10:00:00
Offers opening : 22-12-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
061_2022 SWZ + załączniki.7z 7z 1514.13 2022-11-22 09:33:00 Proceeding
2022S 225-648032 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 61.56 2022-11-22 09:33:00 Proceeding
Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ z dnia 13.12.2022_wn r_.docx docx 112.27 2022-12-13 12:17:42 Public message
061_Wzór umowy_ZMIANA Nr 1.doc doc 358.5 2022-12-13 12:17:42 Public message
Zał 1 do Umowy OPZ-ZMIANA Nr 1.doc doc 1402.5 2022-12-13 12:17:42 Public message
zał 2 do SWZ_wzór formularza ofertowego_ZMIANA Nr 1.doc doc 96 2022-12-13 12:17:42 Public message
061_2022 informacje z otwarcia ofert.doc doc 77 2022-12-22 11:35:33 Public message
061_2022 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 703.1 2022-12-22 11:35:33 Public message
3. 061_2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_19.12.2022.docx docx 48.49 2023-01-11 13:32:11 Public message

Announcements

2023-01-11 13:32 Alicja Kruszczyńska W załączonym pliku Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty

3. 061_2022 Informac [...].docx

2022-12-22 11:35 Alicja Kruszczyńska Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w załączonych plikach zamieszcza informację z otwarcia ofert.

061_2022 informacje [...].doc

061_2022 informacje [...].pdf

2022-12-22 10:05 Alicja Kruszczyńska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 1 407 961,64 PLN.
2022-12-13 12:17 Alicja Kruszczyńska Zgodnie z art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z późn. zm.), Zamawiający w załączonych plikach przekazuje Wyjaśniania i ZMIANĘ nr 1 do treści SWZ

Wyjaśnienia i ZMIANA [...].docx

061_Wzór umowy_ZMIAN [...].doc

Zał 1 do Umowy OPZ-Z [...].doc

zał 2 do SWZ_wzór fo [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 689