Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSSE.DEA OZPA 272.19.2022 DOSTAWA WZORCÓW CHROMATOGRAFICZNYCH PESTYCYDÓW DO WSSE W ŁODZI

Deadlines:
Published : 07-11-2022 08:43:00
Placing offers : 16-11-2022 10:00:00
Offers opening : 16-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 337.05 2022-11-07 08:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1.xlsx xlsx 26.24 2022-11-07 08:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy.docx docx 25.74 2022-11-07 08:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 20.51 2022-11-07 08:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 16.78 2022-11-07 08:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 30.18 2022-11-07 08:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 26.54 2022-11-07 08:43:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 146.36 2022-11-14 08:26:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert WSSE DEA OZPA 272.19.2022.pdf pdf 120.78 2022-11-16 10:40:21 Public message
informacja o wyniku postępowania.doc doc 345.5 2022-11-16 13:10:45 Public message

Announcements

2022-11-16 13:10 Renata Kasprzak Informacja o wyniku postępowania.
Dziękuję za udział w postępowaniu.

informacja o wyniku [...].doc

2022-11-16 10:40 Renata Kasprzak Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-16 10:00 Buyer message Zamawiający przeznacza kwotę na sfinansowanie zamówienia w wysokości 8 000,00 zł
2022-11-14 08:26 Renata Kasprzak W załączeniu odpowiedzi na pytania.
Z poważaniem
Renata Kasprzak

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 336