Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DS/ZP07/2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

Jolanta Wolańska
Urbitor Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 04-11-2022 15:24:00
Placing offers : 17-11-2022 07:00:00
Offers opening : 17-11-2022 07:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu gaz.pdf pdf 132.35 2022-11-04 15:24:00 Proceeding
SWZ 04.11.2022 gaz.pdf pdf 396.66 2022-11-04 15:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ opis przedmiotu.pdf pdf 129.35 2022-11-04 15:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.pdf pdf 233.98 2022-11-04 15:24:00 Proceeding
Załączniki nr 3-8 do SWZ.zip zip 131.8 2022-11-04 15:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2022r,.pdf pdf 37.27 2022-11-10 09:35:02 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 10.11.2022rpodp_.pdf pdf 244.16 2022-11-10 09:39:32 Public message
faktury gaz.pdf pdf 576.21 2022-11-10 09:39:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert 17.11.2022r..pdf pdf 149.93 2022-11-17 07:48:23 Public message
Informacja o wyborze .pdf pdf 150.95 2022-11-23 11:15:52 Public message
Ogłoszenie o wyniku 17.05.2023.pdf pdf 65.5 2023-05-17 14:28:26 Public message

Announcements

2023-05-17 14:28 Jolanta Wolańska Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-05 12:48 Jolanta Wolańska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-23 11:15 Jolanta Wolańska Informacja o wyborze 23.11.2022r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-17 07:48 Jolanta Wolańska Informacja z otwarcia 17.11.2022r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-17 07:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 591 715,20 zł brutto
2022-11-10 09:39 Jolanta Wolańska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 10.11.2022r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

faktury gaz.pdf

2022-11-10 09:35 Jolanta Wolańska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 493