Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 213-609978 DZP.271-44/22 Sukcesywna dostawa leków, preparatów do żywienia i medycznego sprzętu jednorazowego użytku

Deadlines:
Published : 04-11-2022 09:39:00
Placing offers : 16-12-2022 09:30:00
Offers opening : 16-12-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
44ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 247.65 2022-11-04 09:39:00 Proceeding
44SWZ zał. 1_FO, zal.5 ośw..doc doc 550.5 2022-11-04 09:39:00 Proceeding
44SWZ załącznik 4_projekt Umowy.doc doc 96.5 2022-11-04 09:39:00 Proceeding
44SWZ.doc doc 221 2022-11-04 09:39:00 Proceeding
44zał. nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.xls xls 186.5 2022-11-04 09:39:00 Proceeding
44zał.3 JEDZ (plik w formacie xml. oraz PDF).zip zip 77.63 2022-11-04 09:39:00 Proceeding
44odpowiedzi do pytań1.pdf pdf 583.55 2022-11-14 14:04:53 Public message
44zmiana treści SWZ-sig.pdf pdf 1058.61 2022-11-15 11:36:26 Public message
44zał. nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia-po zmianie.xls xls 180.5 2022-11-15 11:36:26 Public message
44odpowiedzi do pytań_2-sig.pdf pdf 788.79 2022-11-18 11:48:33 Public message
44odpowiedzi do pytań_3-sig.pdf pdf 796.72 2022-11-22 12:06:45 Public message
44odpowiedzi do pytań_4-sig.pdf pdf 774.38 2022-11-23 12:40:15 Public message
44sprostowanie odpowiedzi do pytań-sig.pdf pdf 1362.42 2022-11-24 08:27:47 Public message
44zał. nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia-po zmianie_2.xls xls 184 2022-11-24 08:27:47 Public message
44zmiana treści SWZ_2.pdf pdf 1260.92 2022-12-02 13:15:47 Public message
44ogłoszenie zmiana.pdf pdf 70.67 2022-12-02 13:15:47 Public message
44odpowiedzi do pytań_5-sig.pdf pdf 1176.02 2022-12-05 13:05:39 Public message
44zał. nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia-po zmianie_2.xls xls 185 2022-12-05 13:05:39 Public message
44ogłoszenie_zmiana1.pdf pdf 65.85 2022-12-05 13:33:54 Public message
44zmiana treści SWZ_4-3-sig.pdf pdf 1464.73 2022-12-07 12:45:24 Public message
44ogłoszenie_zmiana2.pdf pdf 70.66 2022-12-07 12:45:24 Public message
44zmiana treści SWZ_5-sig.pdf pdf 1060.91 2022-12-08 08:19:01 Public message
44zał. nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia-po zmianie_3.xls xls 189 2022-12-08 08:19:01 Public message
44ogłoszenie_zmiana2.pdf pdf 65.84 2022-12-09 09:50:43 Public message
44Informacja z otwarcia ofert.xls xls 26.5 2022-12-16 10:25:34 Public message
44WYBÓR_str. internetowa-sig.pdf pdf 1231.05 2023-02-02 13:49:31 Public message

Announcements

2023-02-02 13:49 Zamówienia Publiczne KN Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 1-8

44WYBÓR_str. interne [...].pdf

2022-12-16 10:25 Zamówienia Publiczne KN Informacja z otwarcia ofert

44Informacja z otwar [...].xls

2022-12-16 09:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi w zakresie:

pakietu nr 1: 342 090,69 zł brutto
pakietu nr 2: 17 586,40 zł brutto
pakietu nr 3: 103 430,00 zł brutto
pakietu nr 4: 39 317,60 zł brutto
pakietu nr 5: 15 858,75 zł brutto
pakietu nr 6: 15 103,20 zł brutto
pakietu nr 7: 156 953,50 zł brutto
pakietu nr 8: 18 337,65 zł brutto
2022-12-09 09:50 Zamówienia Publiczne KN Ogłoszenie o zmianie (publikacja) do modyfikacji treści SWZ z dnia 05.12.2022

44ogłoszenie_zmiana2 [...].pdf

2022-12-08 08:19 Zamówienia Publiczne KN Zmiana treści SWZ_5

44zmiana treści SWZ_ [...].pdf

44zał. nr 2 do SWZ - [...].xls

2022-12-07 12:45 Zamówienia Publiczne KM Zmiana treści SWZ_4

44zmiana treści SWZ_ [...].pdf

44ogłoszenie_zmiana2 [...].pdf

2022-12-05 13:33 Zamówienia Publiczne KN Ogłoszenie o zmianie (publikacja) do modyfikacji treści SWZ z dnia 30.11.2022

44ogłoszenie_zmiana1 [...].pdf

2022-12-05 13:05 Zamówienia Publiczne KN Odpowiedzi do pytań_5 oraz zmiana treści SWZ

44odpowiedzi do pyta [...].pdf

44zał. nr 2 do SWZ - [...].xls

2022-12-02 13:15 Zamówienia Publiczne KM Modyfikacja treści SWZ_2

44zmiana treści SWZ_ [...].pdf

44ogłoszenie zmiana. [...].pdf

2022-11-24 08:27 Zamówienia Publiczne KN Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi dnia 14.11.2022r.

44sprostowanie odpow [...].pdf

44zał. nr 2 do SWZ - [...].xls

2022-11-23 12:40 Zamówienia Publiczne KN Odpowiedzi do pytań_4

44odpowiedzi do pyta [...].pdf

2022-11-22 12:06 Zamówienia Publiczne KN Odpowiedzi do pytań_3

44odpowiedzi do pyta [...].pdf

2022-11-18 11:48 Zamówienia Publiczne KN Odpowiedzi do pytań 2

44odpowiedzi do pyta [...].pdf

2022-11-15 11:36 Zamówienia Publiczne KN Modyfikacja treści SWZ

44zmiana treści SWZ- [...].pdf

44zał. nr 2 do SWZ - [...].xls

2022-11-14 14:04 Zamówienia Publiczne KN Odpowiedzi do pytań

44odpowiedzi do pyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1072