Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/64/2022 Budowa sieci wodociągowej w ul. Torowej w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 04-11-2022 14:11:00
Placing offers : 09-11-2022 09:00:00
Offers opening : 09-11-2022 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na budowę sieci wodociągowej w ul. Torowej w Kaliszu.


Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D132 Regulamin Porządkowy PWiK (załącznik nr 3).docx docx 130.92 2022-11-04 14:11:00 Proceeding
Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).docx docx 26.71 2022-11-04 14:11:00 Proceeding
Umowa (Załącznik nr 2).doc doc 113 2022-11-04 14:11:00 Proceeding
Załacznik 4 - 8.docx docx 42.63 2022-11-04 14:11:00 Proceeding
Torowa - sieć wodociągowa.zip zip 43320.83 2022-11-04 14:11:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 31.27 2022-11-04 14:11:00 Proceeding
zestawienie ofert.pdf pdf 168.15 2022-11-09 14:54:11 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności - Torowa.pdf pdf 448.99 2022-11-14 09:15:58 Public message

Announcements

2022-11-14 09:15 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2022-11-09 14:54 Magdalena Włodarek Zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2022-11-09 08:53 Magdalena Włodarek Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtu.be/ZPRt_lTOFqA

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Torowej w Kaliszu. - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktur Vat wystawionych przez PWiK Sp. z o.o. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wejścia na budowę: 28.11.2022r. Termin wykonania i dostarczenia materiałów odbiorowych: 28.12.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 584