Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TUK/12/2022 Sukcesywna dostawa trumien do pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części

Deadlines:
Published : 02-11-2022 09:20:00
Placing offers : 10-11-2022 10:00:00
Offers opening : 10-11-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 217.05 2022-11-02 09:20:00 Proceeding
!SWZ-TPW1-BZP.pdf pdf 1479.58 2022-11-02 09:20:00 Proceeding
Formularz ofertowy i załączniki składane wraz z ofertą.docx docx 135.56 2022-11-02 09:20:00 Proceeding
Załączniki do SWZ składane na wezwanie.docx docx 104.06 2022-11-02 09:20:00 Proceeding
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja o otwartych ofertach.pdf pdf 480.79 2022-11-10 11:49:37 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 486.64 2022-11-18 12:19:41 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 137.71 2022-12-12 11:35:42 Public message

Announcements

2022-12-12 11:35 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 12.12.2022r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-18 12:19 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część nr 1-4 zamówienia (znak pisma: NZP/253/2022).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-10 11:49 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o otwartych ofertach (znak pisma: NZP/244/2022).

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2022-11-10 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 671.887,50 zł brutto, w tym:
- 372.628,50 zł gross na CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa trumien do pochówków ziemnych”,
- 61.500,00 zł gross na CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa trumien drewnianych do kremacji”,
- 78.351,00 zł gross na CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa trumien kartonowych do kremacji”,
- 159.408,00 zł gross na CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa krzyży i obudów nagrobnych”.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 421