Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00418255/01 OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU FB.272.1.12.2022

Deadlines:
Published : 02-11-2022 08:23:00
Placing offers : 15-11-2022 12:00:00
Offers opening : 15-11-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 110.38 2022-11-02 08:23:00 Proceeding
SWZ 12.2022.docx docx 60.83 2022-11-02 08:23:00 Proceeding
zał. nr 1 Formularz ofertowy- Z ZAŁACZNIKAMI.docx docx 38.09 2022-11-02 08:23:00 Proceeding
zał. nr 2 Oświadczenie a art.125.docx docx 19.11 2022-11-02 08:23:00 Proceeding
zał. nr 3 Umowa_projekt ost..docx docx 35.43 2022-11-02 08:23:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania (002).docx docx 13.47 2022-11-10 10:51:52 Public message
umowa_projekt ost. V1.docx docx 32.89 2022-11-10 10:51:52 Public message
inform. z otwarcia ofert 12.2022.doc doc 38 2022-11-15 13:03:57 Public message
INFORMACJA O WYBORZE 12.docx docx 18.08 2022-11-17 11:36:26 Public message
ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 65.47 2022-12-15 13:53:53 Public message

Announcements

2022-12-15 13:53 Anita Pirycka Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-17 11:36 Anita Pirycka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE [...].docx

2022-11-15 13:03 Anita Pirycka Informacja z otwarcia ofert

inform. z otwarcia o [...].doc

2022-11-15 12:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 215 000,00 zł brutto
2022-11-10 10:51 Anita Pirycka Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].docx

umowa_projekt ost. V [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 600