Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00417424/01 Modernizacja drogi gminnej „Wilczak” nr 270027K w Strzeszynie o długości 330 m.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 31-10-2022 12:05:00
Placing offers : 15-11-2022 10:00:00
Offers opening : 15-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oglosz.o.zam..pdf pdf 148.84 2022-10-31 12:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 241.47 2022-10-31 12:05:00 Proceeding
zal. 5-swz -oswiadczenie.docx docx 14.83 2022-10-31 12:05:00 Proceeding
zal. 6-swz -wykaz osob.odt odt 18.49 2022-10-31 12:05:00 Proceeding
zal. 7-swz - zobowiazanie inny podmiot.doc doc 17.5 2022-10-31 12:05:00 Proceeding
zal-nr-1-SWZ.zip zip 368.98 2022-10-31 12:05:00 Proceeding
zal-nr-2-SWZ.pdf pdf 836.96 2022-10-31 12:05:00 Proceeding
zal-nr-3-SWZ.pdf pdf 248.68 2022-10-31 12:05:00 Proceeding
zal-nr-4-oferta.doc doc 41.5 2022-10-31 12:05:00 Proceeding
zał nr 8 - istotne postanowienia umowne.pdf pdf 603.71 2022-10-31 12:05:00 Proceeding
inf z otwarcia.pdf pdf 67.48 2022-11-15 11:48:05 Public message
wybór oferty.pdf pdf 70.31 2022-11-17 11:44:04 Public message

Announcements

2022-11-17 11:44 Magdalena Lenard Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór oferty.pdf

2022-11-15 11:48 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia.pdf

2022-11-15 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 139 304,86 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 546