Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: G.271.9.2022 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RYCHWAŁ

Deadlines:
Published : 31-10-2022 10:17:00
Placing offers : 01-12-2022 11:00:00
Offers opening : 01-12-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 88.86 2022-10-31 10:17:00 Proceeding
espd-request.xml xml 135.78 2022-10-31 10:17:00 Proceeding
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf pdf 952.14 2022-10-31 10:17:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-10-31 10:17:00 Proceeding
SWZ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RYCHWAŁ 26 10 2022.doc doc 563 2022-10-31 10:17:00 Proceeding
SWZ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RYCHWAŁ 26 10 2022.pdf pdf 959.74 2022-10-31 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 uchwała_XX_156_20.pdf pdf 4642.03 2022-10-31 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 uchwała_XX_157_20.pdf pdf 1227.2 2022-10-31 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Szczegółowy opis zamówienia.doc doc 433 2022-10-31 10:17:00 Proceeding
ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 76.61 2022-10-31 10:17:00 Proceeding
2022 11 18 Zmiana Załącznik nr 6 Szczegółowy opis zamówienia.doc doc 435 2022-11-18 15:01:08 Proceeding
2022 11 18 zmiana treści SWZ.pdf pdf 716.65 2022-11-18 14:57:55 Public message
2022 12 01 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 490.49 2022-12-01 14:16:19 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 547.26 2022-12-22 14:43:47 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 39.65 2023-01-23 09:36:12 Public message

Announcements

2023-01-23 09:36 Joanna Janczak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-22 14:43 Gmina Rychwał Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-01 14:16 Joanna Janczak Informacja z otwarcia ofert

2022 12 01 informacj [...].pdf

2022-12-01 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1 532 000,00 PLN brutto
2022-11-18 14:57 Joanna Janczak Zmiana treści SWZ

2022 11 18 zmiana tr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 562