Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZ/GM/17/22 Dostawa gazów medycznych dla SPZOZ w Węgrowie

Deadlines:
Published : 28-10-2022 13:10:00
Placing offers : 10-11-2022 10:00:00
Offers opening : 10-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.5 2022-10-28 13:10:00 Proceeding
SWZ.docx docx 235.08 2022-10-28 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 199.15 2022-10-28 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xlsx xlsx 14.44 2022-10-28 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1.docx docx 193.99 2022-10-28 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 194.32 2022-10-28 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy.docx docx 205.51 2022-10-28 13:10:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z dnia 07.11.2022 r..pdf pdf 303.67 2022-11-07 13:15:14 Public message
SWZ zmodyfikowana 07.11.2022 r..docx docx 235.48 2022-11-07 13:15:14 Public message
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy zmodyfikowany 07.11.2022 r..xlsx xlsx 14.69 2022-11-07 13:15:14 Public message
Załącznik nr 5 - Projekt umowy zmodyfikowany 07.11.2022 r..docx docx 206.24 2022-11-07 13:15:14 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 132.01 2022-11-10 10:56:36 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 188.53 2022-11-21 12:29:47 Public message

Announcements

2022-11-21 12:29 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-10 10:56 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-11-10 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia przeznaczono kwotę brutto: 170 478,94 PLN, w tym: Pakiet 1 - 89 553,60 PLN, Pakiet 2 - 36 990,00 PLN, Pakiet 3 - 43 935,34 PLN
2022-11-07 13:15 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę oraz zmodyfikowana SWZ wraz z Załącznikami

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

SWZ zmodyfikowana 07 [...].docx

Załącznik nr 2 - For [...].xlsx

Załącznik nr 5 - Pro [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 589