Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00415261/01 Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR (IZI-IZ.271.11.2022)

Aleksandra Stępień
Gmina Kłomnice
Deadlines:
Published : 28-10-2022 12:13:00
Placing offers : 16-11-2022 09:00:00
Offers opening : 16-11-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.54 2022-10-28 12:13:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.zip zip 931.75 2022-10-28 12:13:00 Proceeding
Odpowiedź nr 1 na zapytania oferentów.pdf pdf 205.05 2022-11-03 14:54:44 Public message
Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 38.94 2022-11-04 13:45:10 Public message
Zmiana nr 1 do SWZ.pdf pdf 423.72 2022-11-04 13:45:49 Public message
Odpowiedź nr 2 na zapytania oferentów.pdf pdf 206.43 2022-11-08 11:07:46 Public message
Zmiana nr 2_do SWZ.pdf pdf 237.33 2022-11-08 11:09:05 Public message
Odpowiedź nr 3 na zapytania oferenta.pdf pdf 199 2022-11-09 15:29:18 Public message
Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 37.37 2022-11-09 15:31:50 Public message
Zmiana nr 3 do SWZ.pdf pdf 231.39 2022-11-09 15:32:28 Public message
Zmiana nr 4 do SWZ.pdf pdf 423.8 2022-11-14 11:42:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 24.43 2022-11-16 12:07:32 Public message
Unieważnienie postępowania_strona internetowa.pdf pdf 225.56 2022-11-25 15:19:01 Public message

Announcements

2022-11-25 15:19 Aleksandra Stępień Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-11-16 12:07 Aleksandra Stępień Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-16 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 176 704,00 zł brutto
2022-11-14 11:42 Aleksandra Stępień Zmiana nr 4 do SWZ

Zmiana nr 4 do SWZ.p [...].pdf

2022-11-09 15:32 Aleksandra Stępień Zmiana nr 3 do SWZ

Zmiana nr 3 do SWZ.p [...].pdf

2022-11-09 15:31 Aleksandra Stępień Ogłoszenie nr 2 o zamianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie nr 2 o zm [...].pdf

2022-11-09 15:29 Aleksandra Stępień Odpowiedź nr 3 na zapytania oferentów

Odpowiedź nr 3 na za [...].pdf

2022-11-08 11:09 Aleksandra Stępień Zmiana nr 2 do SWZ

Zmiana nr 2_do SWZ.p [...].pdf

2022-11-08 11:07 Aleksandra Stępień Odpowiedź nr 2 na zapytania oferentów

Odpowiedź nr 2 na za [...].pdf

2022-11-04 13:45 Aleksandra Stępień Zmiana nr 1 do SWZ

Zmiana nr 1 do SWZ.p [...].pdf

2022-11-04 13:45 Aleksandra Stępień Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana nr 1 ogłoszen [...].pdf

2022-11-03 14:54 Aleksandra Stępień Odpowiedź nr 1 na zapytania oferentów

Odpowiedź nr 1 na za [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1966