Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-9/2022 Zimowe utrzymanie chodników i wyznaczonych miejsc na terenie Miasta Będzina w okresie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023r

Karolina Smolnicka
INTERPROMEX Spółka z o.o.
Deadlines:
Published : 28-10-2022 11:45:00
Placing offers : 24-11-2022 09:00:00
Offers opening : 24-11-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 89.06 2022-10-28 11:45:00 Proceeding
SWZ ZP-9-2022 Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2022-2023.pdf pdf 591.82 2022-10-28 11:45:00 Proceeding
Załączniki całość od 1 do 9- II.docx docx 145.51 2022-10-28 11:45:00 Proceeding
Wykaz chodników, parkingów , miejsc wyznaczonych mechaniczne i ręczne 2022-2023.ods ods 54.22 2022-10-28 11:45:00 Proceeding
Wniesienie odwołania do KIO.pdf pdf 205.63 2022-11-03 08:21:25 Public message
odwołanie interpromex-32(podpisane).pdf pdf 129.15 2022-11-03 08:21:25 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 213.69 2022-11-04 09:12:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin.pdf pdf 35.56 2022-11-04 09:12:40 Public message
Odpowiedź na pytania - I.pdf pdf 295.34 2022-11-04 11:52:07 Public message
Zmiana terminu składania ofert II.pdf pdf 474.97 2022-11-10 09:26:22 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II .pdf pdf 34.66 2022-11-10 09:26:22 Public message
Zmiana terminu III.pdf pdf 474.63 2022-11-16 12:33:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf pdf 35.71 2022-11-16 12:33:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 355.02 2022-11-24 10:46:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 606.15 2022-11-30 14:41:28 Public message

Announcements

2022-11-30 14:41 Karolina Smolnicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-9/2022

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-24 10:46 Karolina Smolnicka Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZP-9/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-24 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 540 000,00 zł brutto
2022-11-16 12:33 Karolina Smolnicka Zmiana terminu składania ofert III

Zmiana terminu III.p [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-10 09:26 Karolina Smolnicka Zmiana terminu składania ofert - II

Zmiana terminu skład [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-04 11:52 Karolina Smolnicka Odpowiedź Zamawiającego na pytania - I

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-11-04 09:12 Karolina Smolnicka Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu skład [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-03 08:21 Karolina Smolnicka Informacja o wniesionym odwołaniu do KIO wraz z kopią wniesionego odwołania.

Wniesienie odwołania [...].pdf

odwołanie interprome [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 587