Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00414842/01 Dostawa 400 szt. krzeseł do auli widowiskowej przy ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-INFORMATYCZNYCH w Lęborku.

Deadlines:
Published : 28-10-2022 10:20:00
Placing offers : 08-11-2022 10:00:00
Offers opening : 08-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
_SWZ.docx docx 102.36 2022-10-28 10:20:00 Proceeding
załacznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamowienia.docx docx 57.6 2022-10-28 10:20:00 Proceeding
zał. 2 i 3 FORMULARZ OFERTOWY I OŚW. Z ART. 125. docx-1.docx docx 37.36 2022-10-28 10:20:00 Proceeding
_Załącznik nr 4 do SWZ_Projekt umowy (4) (1).doc doc 111.5 2022-10-28 10:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 93.67 2022-10-28 10:20:00 Proceeding
ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 51.05 2023-06-28 09:37:07 Public message
inform. z otwarcia ofert.doc doc 70 2022-11-08 11:26:48 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.docx docx 45.15 2022-11-14 08:33:34 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 61.02 2022-11-30 07:48:31 Public message

Announcements

2023-06-28 09:37 Anita Pirycka ogłoszenie o wykonaniu umowy

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-11-30 07:48 Anita Pirycka ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-14 08:33 Anita Pirycka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE [...].docx

2022-11-08 11:26 Anita Pirycka Informacja z otwarcia ofert

inform. z otwarcia o [...].doc

2022-11-08 10:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 334 000,00 zł. brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 868