Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00414265/01 Organizacja obozu zimowego i półkolonii zimowych dla uczestników projektu Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość – Gmina Zagnańsk

Kamila Grela-Oleś
Gmina Zagnańsk
Deadlines:
Published : 28-10-2022 06:47:00
Placing offers : 07-11-2022 13:30:00
Offers opening : 07-11-2022 13:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie w BZP.pdf pdf 139.21 2022-10-28 06:47:00 Proceeding
SWZ_zimowiska 2023.pdf pdf 254.62 2022-10-28 06:47:00 Proceeding
Załacznik nr 1 OPZ.pdf pdf 174.63 2022-10-28 06:47:00 Proceeding
załaczniki 2 - 6 do SWZ.docx docx 73.71 2022-10-28 06:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy.docx docx 58.57 2022-10-28 06:47:00 Proceeding
UMOWA - częsć I.doc doc 122.5 2022-10-28 06:47:00 Proceeding
UMOWA - częsć II.doc doc 120 2022-10-28 06:47:00 Proceeding
załacznik nr 7 - oświdczenie wykonawcy.docx docx 13.14 2022-10-28 06:47:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert zimowiska.pdf pdf 50.07 2022-11-07 16:42:29 Public message
rozstrzygnięcie zimowiska.pdf pdf 216.41 2022-11-25 15:41:03 Public message

Announcements

2022-11-25 15:41 Kamila Grela-Oleś W załączeniu informacja o rozstrzygnięciu postępowania

rozstrzygnięcie zimo [...].pdf

2022-11-07 16:42 Kamila Grela-Oleś W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-07 13:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 81 tysięcy złotych brutto, w tym na zadanie I: 41 000 zł brutto, na zadanie II : 40 000 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 506