Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.26.2022 ODBIÓR I TRANSPORT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH GMINNYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Deadlines:
Published : 31-10-2022 20:17:00
Placing offers : 02-12-2022 10:00:00
Offers opening : 02-12-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.zip zip 1617.63 2022-10-31 20:17:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - do edycji- nr 1-10.zip zip 166.02 2022-10-31 20:17:00 Proceeding
SWZ - odbiór odpadów na 2023.pdf pdf 1811.96 2022-10-31 20:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 11 - Wzór umowy.zip zip 1409.94 2022-10-31 20:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu- odbior odpadów na 2023.pdf pdf 45.98 2022-10-31 20:17:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Opis przedmiotu zamówienia.1.pdf pdf 523.92 2022-10-31 20:17:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ - Regulamin utrz. czyst..zip zip 554.93 2022-10-31 20:17:00 Proceeding
Załączni nr 14-16 do SWZ - zestawienia nieruchomości.zip zip 129.19 2022-10-31 20:17:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 189.96 2022-12-03 12:06:37 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - odbiór odpadów - unieważnienie.pdf pdf 196.03 2022-12-05 14:18:43 Public message

Announcements

2022-12-05 14:18 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnieniu

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2022-12-03 12:06 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-02 10:00 Buyer message Środki jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 937 337,97 brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 568