Proceeding: FAZ.2800.72.2022-ZWR Sukcesywne dostawy leku cetuximab, których rodzaje i ilości określa Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy przez okres 3 miesięcy od zawarcia umowy

Deadlines:
Published : 27-10-2022 14:23:00
Placing offers: 03-11-2022 00:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 304 ustawy PZP.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pdf 48.48 2022-10-27 14:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 57.78 2022-11-09 08:04:56 Public message

Announcements

2022-11-09 08:04 Angela Dudzińska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

The number of page views: 404