Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.2.2022 " Remont dróg leśnych asfaltowych na terenie leśnictwa Rogóźnianka"

Deadlines:
Published : 28-10-2022 08:00:00
Placing offers : 10-11-2022 09:30:00
Offers opening : 10-11-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ.zip zip 1374.66 2022-10-28 08:00:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 587.01 2022-10-28 08:00:00 Proceeding
Załączniki do swz.zip zip 1633.23 2022-10-28 08:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 81.28 2022-10-28 08:00:00 Proceeding
1. PB-D-01(A3).pdf pdf 1907.36 2022-10-31 11:09:30 Public message
2. PB-D-02_1_3 (A3x1150).pdf pdf 1517.92 2022-10-31 11:09:30 Public message
3. PB-D-02_2_3 (A3x1250).pdf pdf 1850.46 2022-10-31 11:09:30 Public message
4. PB-D-02_3_3 (A3x1400).pdf pdf 2000.7 2022-10-31 11:09:30 Public message
5. PB-D-03_1_2 (A3x650).pdf pdf 888.34 2022-10-31 11:09:30 Public message
6. PB-D-03_2_2(A3).pdf pdf 270.11 2022-10-31 11:09:30 Public message
7. PB-D-04(A3).pdf pdf 357.42 2022-10-31 11:09:30 Public message
Opis techniczny.pdf pdf 2477.91 2022-10-31 11:09:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert remont dróg asfaltowych.pdf pdf 234.2 2022-11-10 13:58:00 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 233.73 2022-11-15 13:59:33 Public message

Announcements

2022-11-15 13:59 Dawid Bielak Dzień dobry,
Nadleśnictwo Biłgoraj w załączeniu przesyła informację o unieważnieniu postępowania.

Z poważaniem
Nadleśnictwo Biłgoraj

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-11-10 13:57 Dawid Bielak Dzień dobry,

Nadleśnictwo Biłgoraj w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Nadleśnictwo Biłgoraj

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-10 09:30 Buyer message Nadleśnictwo Biłgoraj na realizację zadania zamierza przeznaczyć 1 114 722,46 zł brutto.
2022-10-31 11:09 Dawid Bielak Dzień dobry,

Nadleśnictwo Biłgoraj w załączeniu przesyła dodatkowe dokumenty, z których trzeba wybrać konkrety odcinek mianowicie od 0+192 km do 1+160 km

Z poważaniem
Nadleśnictwo Biłgoraj

1. PB-D-01(A3).pdf

2. PB-D-02_1_3 (A3x1 [...].pdf

3. PB-D-02_2_3 (A3x1 [...].pdf

4. PB-D-02_3_3 (A3x1 [...].pdf

5. PB-D-03_1_2 (A3x6 [...].pdf

6. PB-D-03_2_2(A3).p [...].pdf

7. PB-D-04(A3).pdf

Opis techniczny.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 513