Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DI.SIM.3.3.2022.GO Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 491/35 położonej przy ul. Maratońskiej w m. Gostycyn

Deadlines:
Published : 27-10-2022 11:28:00
Placing offers : 09-11-2022 12:00:00
Offers opening : 09-11-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 86.94 2022-10-27 11:28:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Gostycyn.doc doc 421 2022-10-27 11:28:00 Proceeding
SIM, umowa na dokumentację projektową Gostycyn, zał. nr 1 do SWZ .docx docx 61.51 2022-10-27 11:28:00 Proceeding
załączniki do SWZ od nr 2-10 Gostycyn.docx docx 62.17 2022-10-27 11:28:00 Proceeding
Koncepcja architektoniczo-budowlana.zip zip 20486.66 2022-10-27 11:28:00 Proceeding
Gostycyn Mapy.pdf pdf 2016.46 2022-10-27 11:28:00 Proceeding
Kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy - Gostycyn.pdf pdf 5763.8 2022-10-27 11:28:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytanie.docx docx 14.9 2022-11-02 11:20:08 Public message
Odpowiedź na zapytanie 2.pdf pdf 503.63 2022-11-03 14:46:05 Public message
Odpowiedzi na zapytanie 3.pdf pdf 643.92 2022-11-04 10:20:06 Public message
Korekta odpowiedzi na zapytanie 3.pdf pdf 644.39 2022-11-04 10:38:03 Public message
Zmiana treści SWZ - terminy.pdf pdf 665.13 2022-11-04 11:06:17 Public message
Aktualne załączniki do SWZ od nr 2-10 Gostycyn.docx docx 61.79 2022-11-04 11:08:04 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 645.27 2022-11-07 08:55:24 Public message
Informacja Zamawiającego o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinanowanie zamówienia.pdf pdf 432.44 2022-11-09 11:23:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 545.75 2022-11-10 08:48:32 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 571.82 2022-11-22 09:51:20 Public message

Announcements

2022-11-22 09:51 Szymon Łepski Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-10 08:48 Szymon Łepski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-09 11:23 Szymon Łepski Informacja Zamawiającego o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja Zamawiają [...].pdf

2022-11-07 08:55 Szymon Łepski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-04 11:08 Szymon Łepski Aktualne załączniki do SWZ od nr 2 do 10 Gostycyn

Aktualne załączniki [...].docx

2022-11-04 11:06 Szymon Łepski Zmiana treści SWZ - terminy

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

2022-11-04 10:38 Szymon Łepski Korekta odpowiedzi na zapytanie nr 3. Modyfikacja dotyczy załącznika nr 2 do SWZ formularza ofertowego, a nie załącznika nr 4

Korekta odpowiedzi n [...].pdf

2022-11-04 10:20 Szymon Łepski Odpowiedź na zapytanie 3

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2022-11-03 14:46 Szymon Łepski Odpowiedź na zapytanie 2

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2022-11-02 11:20 Szymon Łepski Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedzi na zapyta [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1047