Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ME.AG.01.10.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rewitalizacja barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem – Centrum Kultur Europejskich - I Etap

Deadlines:
Published : 26-10-2022 11:44:00
Placing offers : 03-11-2022 10:00:00
Offers opening : 03-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08dab729-9bc2-2a52-b19f-330011377364.pdf pdf 164.75 2022-10-26 11:44:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.docx docx 292.77 2022-10-26 11:44:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z dnia 28 października 2022.docx docx 136.83 2022-10-31 12:37:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 136 2022-11-03 21:42:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert — po negocjacjach.docx docx 17.58 2022-12-06 22:53:49 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 286.32 2022-12-06 23:04:36 Public message

Announcements

2022-12-06 23:04 Tadeusz Woźniak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2022-12-06 22:53 Tadeusz Woźniak Informacja z otwarcia ofert - po negocjacjach

Informacja z otwarci [...].docx

2022-11-03 21:42 Tadeusz Woźniak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-11-03 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 221.400,00 PLN
2022-10-31 12:37 Tadeusz Woźniak Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 28.10.2022 r.

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 655