Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OZ-091/71/IIL-32/2022 Remont zadaszenia rampy i bram wjazdowych do magazynu nr 11 (nr inw. 295-104) na terenie portu w Szczecinie.

Deadlines:
Published : 26-10-2022 10:29:00
Placing offers : 09-11-2022 10:00:00
Offers opening : 09-11-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony KC
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, ze zmianami)

Szczegółowy opis wymagań zawierają załączone dokumenty zamówienia.

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 ogłoszenie.pdf pdf 150.23 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
1 SWZ.pdf pdf 370.1 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
2 zalacznik 01 SWZ - formularz oferty.doc doc 52.5 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
3 zalacznik 02 SWZ - oświadczenie o wykluczeniu.doc doc 30 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
4 zalacznik 03 SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków.doc doc 37 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
5 zalacznik 04 SWZ - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc doc 34 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
6 zalacznik 05 SWZ - zamurowanie bram skan rzutu.pdf pdf 124.7 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
7 PROJEKT UMOWY - zadaszenie rampy i bramy wjazdowe mag nr 11.pdf pdf 490.18 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
8 Klauzula informacyjna dla przedstawicieli kontrahenta.docx docx 19.87 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
9 oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym.doc doc 27.5 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
Unieważnienie.pdf pdf 186.59 2022-11-28 11:10:57 Public message

Announcements

2022-11-28 11:10 Katarzyna Nowicka Informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 260