Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OZ-091/70/IIL-31/2022 Remont łazienki i podestu wejściowego do budynku suszarni plandek przy nab. Górnośląskim w Szczecinie.

Deadlines:
Published : 26-10-2022 08:46:00
Placing offers : 03-11-2022 10:00:00
Offers opening : 03-11-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony KC
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).


Szczegółowy opis wymagań zawierają załączone dokumenty zamówienia.

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 ogłoszenie.pdf pdf 271.39 2022-10-26 08:46:00 Proceeding
1 SWZ.pdf pdf 572.44 2022-10-26 08:46:00 Proceeding
2 zalacznik 01 SWZ - formularz oferty.doc doc 53 2022-10-26 08:46:00 Proceeding
3 zalacznik 02 SWZ - oświadczenie o wykluczeniu.doc doc 29.5 2022-10-26 08:46:00 Proceeding
4 zalacznik 03 SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków.doc doc 36.5 2022-10-26 08:46:00 Proceeding
5 Rysunek poglądowy łazienki.pdf pdf 57.76 2022-10-26 08:46:00 Proceeding
6 PROJEKT UMOWY.pdf pdf 327.64 2022-10-26 08:46:00 Proceeding
7 oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym.doc doc 27.5 2022-10-26 08:46:00 Proceeding
8 Klauzula informacyjna dla przedstawicieli kontrahenta.docx docx 19.87 2022-10-26 08:46:00 Proceeding
Unieważnienie.pdf pdf 313.62 2022-11-10 10:28:59 Public message

Announcements

2022-11-10 10:28 Małgorzata Wolna Dzień dobry,

w załączeniu pismo o unieważnieniu postępowania.

Pozdrawiam,

Unieważnienie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 238