Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OZ-091/75/IIL-35/2022 Modernizacja nawierzchni drogi prowadzącej do wagi samochodowej w rejonie parkingu buforowego Teren Przeładunków Masowych w Szczecinie

Deadlines:
Published : 25-10-2022 11:16:00
Placing offers : 09-11-2022 10:00:00
Offers opening : 09-11-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony KC
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie

prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

Szczegółowy opis wymagań zawierają załączone dokumenty zamówienia.

 

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 ogłoszenie.pdf pdf 87.92 2022-10-25 11:16:00 Proceeding
1 SWZ.pdf pdf 304.79 2022-10-25 11:16:00 Proceeding
2 zalacznik 01 SWZ - formularz oferty.doc doc 53 2022-10-25 11:16:00 Proceeding
3 zalacznik 02 SWZ - oświadczenie o wykluczeniu.doc doc 29.5 2022-10-25 11:16:00 Proceeding
4 zalacznik 03 SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków.doc doc 37 2022-10-25 11:16:00 Proceeding
5 zalacznik 04 SWZ - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc doc 33.5 2022-10-25 11:16:00 Proceeding
6 wzór umowy.zip zip 338.15 2022-10-25 11:16:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 65.29 2022-11-09 12:27:39 Public message
Wynik postępowania strona.pdf pdf 114.44 2022-11-29 07:36:51 Public message

Announcements

2022-11-29 07:36 Agnieszka Świtkiewicz-Ott Informacja o wyniku postępowania

Wynik postępowania s [...].pdf

2022-11-09 12:27 Agnieszka Świtkiewicz-Ott Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387