Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/ZP/TP/2022 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie obiektów Zamawiającego w 2023 roku.

Deadlines:
Published : 24-11-2022 09:27:00
Placing offers : 02-12-2022 09:00:00
Offers opening : 02-12-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz uslug.doc doc 39 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1118.48 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 32.17 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx docx 22.51 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ - Oświadczenie w związku z sytuacją na Ukrainie.docx docx 19.92 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 432.23 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - Wzór umowy na powierzenie danych osobowych.pdf pdf 554.84 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie - grupa kapitalowa.doc doc 39 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oswiadczenie i Zobowiazanie podmiotu.docx docx 25.86 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 19.71 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.docx docx 26.37 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Mapa terenu chronionego przy ul. Żeromskiego 11 w Kosakowie.pdf pdf 118.09 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Mapa terenu chronionego przy ul. gen. W. Andersa w Pogórzu.pdf pdf 75.42 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Mapa trasy objazów patroli prewencyjnych ul. gen. W. Andersa w Pogórzu.pdf pdf 221.05 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 187.81 2022-11-24 09:27:00 Proceeding
02.12.2022 r._Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 163.4 2022-12-02 11:51:34 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 199.73 2022-12-15 09:01:28 Public message
02.01.2023_Ogłoszenie o wyniku postepowania..pdf pdf 98.2 2023-01-02 11:59:23 Public message

Announcements

2023-01-02 11:59 M. Angielczyk 02.01.2023 rok _ Ogłoszenie o wyniku postępowania

02.01.2023_Ogłoszeni [...].pdf

2022-12-15 09:01 M. Angielczyk 15.12.2022 rok - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-02 11:51 M. Angielczyk 02.12.2022 r. Informacja z otwarcia ofert

02.12.2022 r._Inform [...].pdf

2022-12-02 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 356.819,56 zł gross na sfinansowanie zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 576