Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.22.2022 Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I”

Deadlines:
Published : 24-10-2022 11:19:00
Placing offers : 20-12-2022 11:00:00
Offers opening : 20-12-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 156.36 2022-10-24 11:19:00 Proceeding
SWZ z zal 1-4.pdf pdf 19563.74 2022-10-24 11:19:00 Proceeding
zal 5-7 do SWZ.zip zip 175821.72 2022-10-24 11:19:00 Proceeding
SWZ.doc doc 409.5 2022-10-24 11:19:00 Proceeding
zal nr 1 do SWZ.doc doc 51.5 2022-10-24 11:19:00 Proceeding
zal nr 2 do SWZ.docx docx 29.17 2022-10-24 11:19:00 Proceeding
zal nr 3 do SWZ.docx docx 27.24 2022-10-24 11:19:00 Proceeding
zal nr 4 do SWZ.doc doc 221 2022-10-24 11:19:00 Proceeding
zap i odp.pdf pdf 830.89 2022-11-02 12:46:55 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 36.83 2022-11-02 12:46:55 Public message
zap i odp-2.pdf pdf 849.11 2022-11-07 13:26:26 Public message
zmiana SWZ.pdf pdf 829.01 2022-11-14 08:47:31 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia-II.pdf pdf 36.83 2022-11-14 08:47:31 Public message
zmiana SWZ-II.pdf pdf 828.96 2022-11-28 10:20:59 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia-III.pdf pdf 36.82 2022-11-28 10:20:59 Public message
zmiana SWZ-III.pdf pdf 827.85 2022-12-09 13:13:19 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 826.28 2022-12-20 15:15:02 Public message
wynik postepowania.pdf pdf 204.85 2023-01-26 12:57:39 Public message
ogloszenie o wyniku.pdf pdf 71.64 2023-02-10 13:23:44 Public message

Announcements

2023-02-10 13:23 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania - art. 309 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogloszenie o wyniku. [...].pdf

2023-01-26 12:57 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania

wynik postepowania.p [...].pdf

2022-12-20 15:15 Zamówienia Publiczne w załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-20 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 400.000,00 zł brutto.
2022-12-09 13:13 Zamówienia Publiczne w załączeniu zmiana treści SWZ-III

zmiana SWZ-III.pdf

2022-11-28 10:20 Zamówienia Publiczne w załączeniu zmiana treści SWZ-II oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - III

zmiana SWZ-II.pdf

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-14 08:47 Zamówienia Publiczne w załączeniu zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II

zmiana SWZ.pdf

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-07 13:26 Zamówienia Publiczne w załączeniu pytania i odpowiedź do treści SWZ

zap i odp-2.pdf

2022-11-02 12:46 Zamówienia Publiczne w załączeniu pytanie i odpowiedź do treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zap i odp.pdf

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-02 12:40 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1502