Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.41.2022 ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI

Daria Czyżewska
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Published : 20-12-2022 09:10:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.271.41.2022 espd-request.zip zip 85.88 2022-12-20 09:10:00 Proceeding
ZP.271.41.2022 PFU.pdf pdf 12231.45 2022-12-20 09:10:00 Proceeding
ZP.271.41.2022-SWZ-D_art_132_swz.pdf pdf 612.85 2022-12-20 09:10:00 Proceeding
ZP.271.41.2022-SWZ-D_art_132_zal_02-10_.docx docx 2036.2 2022-12-20 09:10:00 Proceeding
ZP.271.41.2022-SWZ-D_art_132_zal_02-10_.pdf pdf 495.28 2022-12-20 09:10:00 Proceeding
ZP2.271.41.2022-SWZ-D_art_132_u_zal_01.pdf pdf 393.63 2022-12-20 09:10:00 Proceeding
ZP.271.41.2022 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.86 2022-12-20 09:10:00 Proceeding
ZP.271.41.2022 ogłoszenie o zmianie 2023-OJS011-027786-pl.pdf pdf 68.45 2023-01-16 09:13:05 Public message
ZP.271.41.2022_1 zmiana_swz.pdf pdf 140.68 2023-01-16 09:13:05 Public message
ZP.271.41.2022-2_odpowiedzi_na pytania_1.pdf pdf 351.5 2023-01-17 14:02:19 Public message
ZP.271.41.2022_3 zmiana_2_swz.pdf pdf 176.11 2023-01-17 14:02:19 Public message
ZP.271.41.2022 PFU aktualizacja z dnia 04.01.2023 r..pdf pdf 10752.46 2023-01-17 14:02:19 Public message
ZP.271.41.2022-4_odpowiedzi_na pytania_2.pdf pdf 258.65 2023-01-20 15:34:02 Public message
ZP.271.41.2022_5-INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 202.24 2023-01-26 10:37:14 Public message

Announcements

2023-01-26 10:37 Daria Czyżewska Informacja z otwarcia ofert.

ZP.271.41.2022_5-INF [...].pdf

2023-01-26 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 957 950,90 zł w tym na część nr: 1 176 962,40 zł, na część nr 2: 780 988,50 zł.
2023-01-20 15:34 Daria Czyżewska Na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść wyjaśnień w załączeniu.

ZP.271.41.2022-4_odp [...].pdf

2023-01-17 14:02 Leszek Filipski Na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść wyjaśnień w załączeniu.

Na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść zmian w załączeniu.

ZP.271.41.2022-2_odp [...].pdf

ZP.271.41.2022_3 zmi [...].pdf

ZP.271.41.2022 PFU a [...].pdf

2023-01-16 09:13 Daria Czyżewska Na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść w załączeniu.

ZP.271.41.2022 ogłos [...].pdf

ZP.271.41.2022_1 zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 747