Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa dwóch samochodów dostawczych dka PWiK w Starachowicach

Deadlines:
Published : 21-10-2022 13:07:00
Placing offers : 28-10-2022 12:30:00
Offers opening : 28-10-2022 12:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications


Opis warunków i sposobu udziału w postępowaniu oraz zawartości oferty zawiera SIWZ.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący autoryzowanym dealerem marki oferowanych samochodów

W celu wykazania spełnienia w/w warunku Zamawiający żąda załączenia do oferty kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem stosownych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest autoryzowanym dealerem/producentem marki oferowanego samochodu.


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_samochody dostawcze.pdf pdf 438.9 2022-10-21 13:07:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.doc doc 84 2022-10-21 13:07:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.doc doc 34 2022-10-21 13:07:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wyluczenia.doc doc 33 2022-10-21 13:07:00 Proceeding
zalacznik_nr_4_wzor_umowy.pdf pdf 139.26 2022-10-21 13:07:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa dwóch jednakowych samochodów dostawczych Opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach
Iglasta 5
27-200, Starachowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3326 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 30.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 326