Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.1.1.2022 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nawojowa w roku 2023

Awatar Pracownika
Artur Stępień
Nadleśnictwo Nawojowa
Deadlines:
Published : 26-10-2022 10:41:00
Placing offers : 08-11-2022 10:30:00
Offers opening : 08-11-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS207-591357-pl Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 472.96 2022-10-26 10:41:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 538.78 2022-10-26 10:41:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 9297.29 2022-10-26 10:41:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 150.18 2022-11-03 15:00:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 136.02 2022-11-08 14:51:28 Public message
Korekta informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 135.28 2022-11-09 14:55:47 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 120.09 2022-11-14 12:05:38 Public message
Informacja o wyborze ofert na stronę internetową.pdf pdf 180.62 2022-12-08 13:40:35 Public message
Komunikat zamawiającego z art. 222 ust. 4.pdf pdf 96.07 2022-11-08 10:30:00 Public message

Announcements

2022-12-08 13:40 Artur Stępień Informacja na podstawie art. 253 ust. 2 Pzp o wyborze najkorzystniejszych ofert

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-14 12:05 Artur Stępień Informacja na podstawie art. 260 ust. 1 o unieważnieniu postępowania w części 11 (leśnictwo Barnowiec)

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-11-09 14:55 Artur Stępień Korekta informacji z otwarcia ofert

Korekta informacji z [...].pdf

2022-11-08 14:51 Artur Stępień Informacja z otwarcia ofert udostępniana na podstawie art. 222 ust. 5 PZP.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-08 10:30 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia udostępniana na podstawie art. 222 ust. 4 PZP.

Komunikat zamawiając [...].pdf

2022-11-03 15:00 Artur Stępień Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1551