Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZO/137/22 Dostawa pompy AFFETTi CGD125-315 oraz części zamiennych do tej pompy

Deadlines:
Published : 20-10-2022 14:23:00
Placing offers : 26-10-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 95.06 2022-10-20 14:23:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe_.pdf pdf 149.17 2022-10-20 14:23:00 Proceeding
Załącznik do zapytnia ofertowego.jpg jpg 175.22 2022-10-20 14:23:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 29.49 2022-10-20 14:23:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 195.96 2022-10-20 14:23:00 Proceeding

Announcements

2022-11-17 11:54 Patrycja Lingo Postępowanie unieważniono.
2022-10-24 14:04 Patrycja Lingo Pytanie 1.
Proszę o umożliwienie rozliczania całości umowy w walucie EUR, bez przewalutowania na PLN.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wyrażonych w innych walutach uznanych przez NBP. Płatność wynagrodzenia nastąpi w złotych polskich według kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury VAT. W przypadku, w którym w dniu wystawienia faktury kurs nie będzie notowany, zastosowanie znajduje średni kurs NBP opublikowany w ostatnim notowaniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

Pytanie 2
Proszę o wydłużenie terminu dostawy do 17 tygodni z uwagi na przypadający podczas realizacji umowy okres świąteczno-noworoczny.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy pompy z wolnym wałem (poz. 1 zapytania ofertowego) do 17 tygodni

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa pompy AFFETTi CGD125-315 oraz części zamiennych do tej pompy zgodnie z zapytaniem ofertowym, wg załączonego formularza 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3468 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 739