Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.71.2022-TP „Dostawa narzędzi wraz z dzierżawą robota chirurgicznego z urządzeniami peryferyjnymi oraz przeszkoleniem personelu SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu „

Deadlines:
Published : 19-10-2022 22:02:00
Placing offers : 02-11-2022 10:00:00
Offers opening : 02-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dok .edytowalne.7z 7z 27.51 2022-10-19 22:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 93.22 2022-10-19 22:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 638.23 2022-10-19 22:02:00 Proceeding
Umowa powierzenia aktualna.pdf pdf 437.82 2022-10-19 22:02:00 Proceeding
Zał_ 1 OPZ.pdf pdf 884.73 2022-10-19 22:02:00 Proceeding
Zał_2 4 5 6.pdf pdf 492.61 2022-10-19 22:02:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 201.98 2022-10-19 22:02:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 285.44 2022-10-20 08:58:24 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.54 2022-10-25 14:19:24 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 612.04 2022-10-25 14:19:24 Public message
Projekt umowy.pdf pdf 433.93 2022-10-25 14:19:24 Public message
SWZ.pdf pdf 621.46 2022-10-25 14:19:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 37.13 2022-10-27 15:12:25 Public message
Wyjaśnienia I.pdf pdf 619.93 2022-10-27 15:12:25 Public message
Projekt umowy po zmianach.pdf pdf 433.53 2022-10-27 15:12:25 Public message
SWZ po zmianach.pdf pdf 622.03 2022-10-27 15:12:25 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 692.8 2022-11-02 13:03:16 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 601.37 2022-11-03 13:47:42 Public message

Announcements

2022-11-03 13:47 Beata Kopeć Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-11-02 13:03 Beata Kopeć Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-02 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 083 420,00 zł brutto
2022-10-27 15:12 Beata Kopeć Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:
1) zmianę w SWZ na stronie tytułowej:
2) zmianę Załącznika nr 3 i 3a do SWZ
Termin składania ofert: z 28.10.2022 godz. 10:00 na 02.11.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : z na 28.10.2022 godz. 10:05 na 02.11.2022 godz. 10:05
Termin związania wykonawcy z ofertą upływa w dniu: z 26.11.2022r .na 01.12.2022r

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia I.pdf

Projekt umowy po zm [...].pdf

SWZ po zmianach.pdf

2022-10-25 14:19 Beata Kopeć Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:
1) zmianę w SWZ na stronie tytułowej:
2) zmianę Załącznika nr 3 i 3a do SWZ
Termin składania ofert: z 27.10.2022r. godz. 10:00 na 28.10.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : z 27.10.2022r. godz. 10:05 na 28.10.2022 godz. 10:05
Termin związania wykonawcy z ofertą upływa w dniu:z 25.11.2022r. na 26.11.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia.pdf

Projekt umowy.pdf

SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 631