Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.271.51.2022 Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich - 10 części/rejonów

Referat ds. zamówień publicznych.
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 19-10-2022 12:08:00
Placing offers : 30-11-2022 09:00:00
Offers opening : 30-11-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.51.2022 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 278.22 2022-10-19 12:08:00 Proceeding
WSR.271.51.2022 - SWZ z załącznikami.zip zip 955.91 2022-10-19 12:08:00 Proceeding
WSR.271.51.2022 - JEDZ.zip zip 1697.21 2022-10-19 12:08:00 Proceeding
WSR.271.4.51.2022 (178) - zmiana terminu, SWZ, pytania i odpowiedzi.zip zip 473.11 2022-11-09 10:47:45 Public message
WSR.271.4.51.2022 (185) - zmiana SWZ, załącznik.zip zip 153.78 2022-11-10 10:00:48 Public message
WSR.271.51.2022 - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 99.27 2022-11-14 10:30:43 Public message
WSR.271.51.2022 - informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 101.21 2022-11-30 09:14:39 Public message
WSR.271.51.2022 - informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 147.24 2022-11-30 11:58:07 Public message
WSR.271.5.51.2022 - informacja o wyborze oferty.pdf pdf 274.64 2023-01-05 12:51:43 Public message

Announcements

2023-01-05 12:51 Referat ds. zamówień publicznych WSR.271.5.51.2022 - informacja o wyborze oferty

WSR.271.5.51.2022 - [...].pdf

2022-11-30 11:58 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.51.2022 - informacja z otwarcia ofert

WSR.271.51.2022 - in [...].pdf

2022-11-30 09:14 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.51.2022 - informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

WSR.271.51.2022 - in [...].pdf

2022-11-14 10:30 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.51.2022 - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

WSR.271.51.2022 - og [...].pdf

2022-11-10 10:00 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.51.2022 (185) - zmiana SWZ + załącznik

WSR.271.4.51.2022 (1 [...].zip

2022-11-09 10:47 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.51.2022 (178) - zmiana terminu składania ofert, zmiana SWZ, pytania i udzielone odpowiedzi + załaczniki

WSR.271.4.51.2022 (1 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1228