Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.36.2022 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN. „REMONT I BUDOWA CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM”

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 19-10-2022 08:49:00
Placing offers : 27-10-2022 09:00:00
Offers opening : 27-10-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (36) - podpisany.pdf pdf 2495.03 2022-10-19 08:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.65 2022-10-19 08:49:00 Proceeding
załączniki edytowalne.doc doc 290 2022-10-19 08:49:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (36) - podpisana.pdf pdf 780.89 2022-10-27 09:49:21 Public message
Informacja o wyborze oferty (36) - podpisany.pdf pdf 922.71 2022-11-10 13:30:20 Public message

Announcements

2022-11-10 13:30 Beata Kozikowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-27 09:49 Beata Kozikowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-27 09:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 92.988,00 zł z czego na część zamówienia nr 1: 22.878,00 zł, na część zamówienia nr 2: 35.055,00 zł i na część zamówienia nr 3: 35.055,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 286