Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.11.2022 Chojnicka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r

Arleta Matusik
Powiat Chojnicki Department: Inspektor ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 18-10-2022 14:40:00
Placing offers : 18-11-2022 10:00:00
Offers opening : 18-11-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS201-571271-pl.pdf pdf 161.43 2022-10-18 14:40:00 Proceeding
ChojnickaGZ_SWZ_gaz.docx docx 111.73 2022-10-18 14:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8341.41 2022-10-18 14:40:00 Proceeding
załaczniki do swz.zip zip 279.71 2022-10-18 14:40:00 Proceeding
01_Powiat Chojnicki.zip zip 16690.21 2022-11-07 14:57:32 Public message
02_Gmina_Miasto_Chojnice.zip zip 15565.55 2022-11-07 14:57:32 Public message
03_Gmina Czersk.zip zip 15963.25 2022-11-07 14:57:32 Public message
Wyjasnienie treści SWZ 01.docx docx 41.23 2022-11-07 14:57:32 Public message
WYJAŚNIENIA TRESCI SWZ.pdf pdf 1286.4 2022-11-07 14:57:32 Public message
Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIANA_01.xls xls 88.5 2022-11-07 14:57:32 Public message
Zal_2_2a_Formularz_oferty_ZMIANA_01.doc doc 131.5 2022-11-07 14:57:32 Public message
Zal_9_Umowa_ZMIANA_01.docx docx 53.61 2022-11-07 14:57:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.272.11.2022.doc doc 50.5 2022-11-18 14:15:55 Public message
Informacja z otwarcia .pdf pdf 158.25 2022-11-18 14:15:55 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEHSZEJ OFERTY- PLATFORMA.pdf pdf 190.22 2022-11-30 14:09:02 Public message
ZP 272.11. 2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PLATFORMA.doc doc 82 2022-11-30 14:09:02 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania-pl.pdf pdf 122.49 2023-02-17 11:12:10 Public message

Announcements

2023-02-17 11:12 Arleta Matusik Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-30 14:09 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

ZP 272.11. 2022 INF [...].doc

2022-11-18 14:15 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-18 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5 434 311,78 zł gross
2022-11-07 14:57 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TRESCI SWZ


Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań- w załączeniu

01_Powiat Chojnicki. [...].zip

02_Gmina_Miasto_Choj [...].zip

03_Gmina Czersk.zip

Wyjasnienie treści S [...].docx

WYJAŚNIENIA TRESCI S [...].pdf

Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIA [...].xls

Zal_2_2a_Formularz_o [...].doc

Zal_9_Umowa_ZMIANA_0 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 672