Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie wymiany okien w ramach remontu pokoi mieszkańców na Zespole Mieszkalnym "F" Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce

Anna Cićkowska
Miasto Ostrołęka Department: Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce
Deadlines:
Published : 18-10-2022 13:27:00
Placing offers : 20-10-2022 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce informuje o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe okna.pdf pdf 223.2 2022-10-18 13:27:00 Proceeding
Formularz ofertowy wymiana okien.pdf pdf 199.53 2022-10-18 13:27:00 Proceeding
Istotne postanowienia - wymiana okien.pdf pdf 294.7 2022-10-18 13:27:00 Proceeding
sczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymiana okien.pdf pdf 127.52 2022-10-18 13:27:00 Proceeding
Klauzula RODO - wymiana okien.pdf pdf 188.14 2022-10-18 13:27:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie wymiany okien w ramach remontu pokoi mieszkańców na Zespole Mieszkalnym "F" Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury i protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 20.12.2022 roku od otrzymania zamówienia i podpisania warunków umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie koszty związane z realizacją umowy zawarte są w istotnych postanowienia umowy, są integralna częścią zapytania i leżą stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia w całości licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
6 Rodzaj dostarczonego asortymentu - Wykonawca składając ofertę na przedmiot zamówienia złoży ją zgodnie z wyszczególnieniem asortymentowym zapisanymi w Załączniku Nr 4. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 69