Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2515/22/141/Z Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy - sił wsparcia z kraju

Deadlines:
Published : 14-10-2022 17:05:00
Placing offers : 24-10-2022 10:00:00
Offers opening : 24-10-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 257.82 2022-10-14 17:05:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 187.09 2022-10-14 17:05:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 187.3 2022-10-24 13:40:51 Public message
informacja o uniewaznieniu.pdf pdf 77.54 2022-10-25 13:41:35 Public message
uniewaznienie_zad.4,10,12,13.pdf pdf 74.99 2022-10-26 15:54:57 Public message
wybor_platforma zad.7.pdf pdf 93.72 2022-10-26 16:02:28 Public message
wybor_platforma.zad.1.pdf pdf 88.03 2022-10-26 16:13:03 Public message
wybor_platforma.zad.2.pdf pdf 90.47 2022-10-26 16:19:42 Public message
wybor_platforma _zad.8.pdf pdf 89.18 2022-10-26 16:22:37 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 257.82 2022-11-15 13:16:17 Public message

Announcements

2022-11-15 13:16 Ewa Kazanecka Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-15 10:46 Ewa Kazanecka The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-26 16:22 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 8

wybor_platforma _zad [...].pdf

2022-10-26 16:19 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2

wybor_platforma.zad. [...].pdf

2022-10-26 16:13 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1

wybor_platforma.zad. [...].pdf

2022-10-26 16:02 Ewa Kazanecka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 7

wybor_platforma zad. [...].pdf

2022-10-26 15:54 Ewa Kazanecka Informacja o unieważnieniu zadania nr 4, nr 10, nr 12, nr 13

uniewaznienie_zad.4, [...].pdf

2022-10-25 13:41 Ewa Kazanecka Informacja o unieważnieniu

informacja o uniewaz [...].pdf

2022-10-24 13:40 Ewa Kazanecka Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-24 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie postępowania kwotę: 375 813,00 PLN brutto, w tym:
Zadanie nr 1 - 55676,00 PLN brutto,
Zadanie nr 2 - 55676,00 PLN brutto,
Zadanie nr 3 - 27838,00 PLN brutto,
Zadanie nr 4 - 27838,00 PLN brutto,
Zadanie nr 5 - 27838,00 PLN brutto,
Zadanie nr 6 - 27838,00 PLN brutto,
Zadanie nr 7 -27838,00 PLN brutto,
Zadanie nr 8 - 27838,00 PLN brutto,
Zadanie nr 9 - 27838,00 PLN brutto,
Zadanie nr 10 - 13919,00 PLN brutto,
Zadanie nr 11 - 13919,00 PLN brutto,
Zadanie nr 12 - 13919,00 PLN brutto,
Zadanie nr 13 - 13919,00 PLN brutto,
Zadanie nr 14 - 13919,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 630