Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.21.2022 Zakup sprzętu medycznego – stacji przeglądowych dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

Deadlines:
Published : 12-10-2022 11:49:00
Placing offers : 20-10-2022 11:00:00
Offers opening : 20-10-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 108.55 2022-10-12 11:49:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.pdf pdf 13054.04 2022-10-12 11:49:00 Proceeding
SWZ.doc doc 353.5 2022-10-12 11:49:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ.doc doc 74 2022-10-12 11:49:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ.docx docx 23.15 2022-10-12 11:49:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ.doc doc 150 2022-10-12 11:49:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ.docx docx 41.85 2022-10-12 11:49:00 Proceeding
zał. nr 5 do SWZ.docx docx 129.54 2022-10-12 11:49:00 Proceeding
zapytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 997.75 2022-10-17 14:44:18 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 755.58 2022-10-20 11:55:49 Public message
zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 266.3 2022-10-31 09:38:29 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 62.38 2022-11-15 12:51:27 Public message

Announcements

2022-11-15 12:51 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania - art. 309 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-31 09:38 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-10-20 11:55 Zamówienia Publiczne w załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-20 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 174 960,00 zł.
2022-10-17 14:44 Zamówienia Publiczne W załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ

zapytania i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 331