Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 197-558561 DZP.271-39/22 "Sukcesywna dostawa odczynników"

Deadlines:
Published : 12-10-2022 10:06:00
Placing offers : 23-11-2022 09:30:00
Offers opening : 23-11-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
39 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 290.28 2022-10-12 10:06:00 Proceeding
39SWZ.doc doc 285.5 2022-10-12 10:06:00 Proceeding
39załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty, załącznik nr 5 oświadczenie.doc doc 149.5 2022-10-12 10:06:00 Proceeding
39 zał. nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.xls xls 175.5 2022-10-12 10:06:00 Proceeding
39 zał. nr 3 do SWZ - JEDZ (xml,pdf).zip zip 77.69 2022-10-12 10:06:00 Proceeding
39SWZ załącznik 4_wzór Umowy.doc doc 93.5 2022-10-12 10:06:00 Proceeding
39SWZ załącznik nr 4a_wzór umowy - dzierżawa.doc doc 94 2022-10-12 10:06:00 Proceeding
39zmiana treści SWZ-sig.pdf pdf 1031.38 2022-10-13 13:05:27 Public message
39 zał. nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANIE.xls xls 183.5 2022-10-13 13:05:27 Public message
39ODPOWIEDZI DO PYTAŃ-sig.pdf pdf 1059.59 2022-10-21 11:30:50 Public message
39załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty - po zmianie.doc doc 150.5 2022-10-21 11:30:50 Public message
39 zał. nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANIE_2.xls xls 188 2022-10-21 11:30:50 Public message
39zmiana treści SWZ_2 (1)-sig.pdf pdf 1026.82 2022-11-07 10:22:55 Public message
39Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.02 2022-11-07 10:22:55 Public message
39ODPOWIEDZI DO PYTAŃ_2-sig.pdf pdf 1416.24 2022-11-15 11:36:20 Public message
39 zał. nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANIE_3.xls xls 175.5 2022-11-15 11:36:20 Public message
39SWZ załącznik 4_wzór Umowy - po zmianie.doc doc 97.5 2022-11-15 11:36:20 Public message
39SWZ załącznik nr 4a_wzór umowy - dzierżawa - po zmianie.doc doc 98.5 2022-11-15 11:36:20 Public message
39Informacja z otwarcia ofert.xls xls 33.5 2022-11-23 10:37:43 Public message
39Unieważnienie P.1,2,4 - 25.11.2022.pdf pdf 805.75 2022-11-25 12:56:41 Public message
39Unieważnienie P.8,9- 06.12.2022.pdf pdf 807.76 2022-12-06 13:44:33 Public message
39WYBÓR.pdf pdf 614.18 2022-12-14 15:17:34 Public message

Announcements

2022-12-14 15:17 Zamówienia Publiczne KM INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE PAKIETU NR 3,5,6,7,10,11

39WYBÓR.pdf

2022-12-06 13:44 Zamówienia Publiczne KM INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 8,9

39Unieważnienie P.8, [...].pdf

2022-11-25 12:56 Zamówienia Publiczne KM INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 1,2,4

39Unieważnienie P.1, [...].pdf

2022-11-23 10:37 Zamówienia Publiczne KM INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

39Informacja z otwar [...].xls

2022-11-23 09:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 2 479 190,60 zł, w tym:
- w zakresie Pakietu nr 1 - 109 677,00 zł
- w zakresie Pakietu nr 2 - 7 500,00 zł
- w zakresie Pakietu nr 3 - 602 682,00 zł
- w zakresie Pakietu nr 4 - 79 200,00 zł
- w zakresie Pakietu nr 5 - 28 800,00 zł
- w zakresie Pakietu nr 6 - 20 000,00 zł
- w zakresie Pakietu nr 7 - 122 331,60 zł
- w zakresie Pakietu nr 8 - 781 000,00 zł
- w zakresie Pakietu nr 9 - 260 000,00 zł
- w zakresie Pakietu nr 10 - 87 000,00 zł
- w zakresie Pakietu nr 11 - 381 000,00 zł
2022-11-15 11:36 Zamówienia Publiczne KM ODPOWIEDZI DO PYTAŃ_2

39ODPOWIEDZI DO PYTA [...].pdf

39 zał. nr 2 do SWZ [...].xls

39SWZ załącznik 4_wz [...].doc

39SWZ załącznik nr 4 [...].doc

2022-11-07 10:22 Zamówienia Publiczne KM ZMIANATREŚCI SWZ_2 I OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

39zmiana treści SWZ_ [...].pdf

39Ogłoszenie o zmian [...].pdf

2022-10-21 11:30 Zamówienia Publiczne KM ODPOWIEDZI DO PYTAŃ I ZMIANA TREŚCI SWZ

39ODPOWIEDZI DO PYTA [...].pdf

39załącznik nr 1 do [...].doc

39 zał. nr 2 do SWZ [...].xls

2022-10-13 13:05 Zamówienia Publiczne KM ZMIANA TREŚCI SWZ

39zmiana treści SWZ- [...].pdf

39 zał. nr 2 do SWZ [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1054