Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.52.2022.BD Gorzowska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Deadlines:
Published : 12-10-2022 09:44:00
Placing offers : 18-11-2022 10:30:00
Offers opening : 18-11-2022 10:45:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP.271.52.2022.BD - Instrukcja dla wykonawców.pdf pdf 1075.48 2022-10-12 09:44:00 Proceeding
BZP.271.52.2022.BD - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.85 2022-10-12 09:44:00 Proceeding
BZP.271.52.2022.BD - Załączniki do SWZ.zip zip 994.64 2022-10-12 09:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 102.52 2022-10-31 12:35:41 Public message
Odpowiedzi na pytania.zip zip 271.43 2022-10-31 12:37:06 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.zip zip 459.3 2022-11-09 14:58:46 Public message
Zal_9_Projekt umowy_tekst ujednolicony po wprowadzeniu zmian.pdf pdf 841.22 2022-11-10 17:33:41 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - projekt.pdf pdf 102.37 2022-11-10 17:36:18 Public message
BZP.271.52.2022.BD - informacja z otwarcia.pdf pdf 223.99 2022-11-18 11:21:59 Public message
BZP.271.52.2022.BD - wynik BIP.pdf pdf 219.06 2022-12-05 12:44:41 Public message
BZP.271.52.2022.BD - info o kwocie przeznaczonej na realizacje.pdf pdf 402 2022-11-18 10:30:00 Public message

Announcements

2022-12-05 12:44 Bartosz Dolny Informacja o unieważnieniu postępowania.

BZP.271.52.2022.BD - [...].pdf

2022-11-18 11:21 Bartosz Dolny Informacja z otwarcia ofert.

BZP.271.52.2022.BD - [...].pdf

2022-11-18 10:30 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

BZP.271.52.2022.BD - [...].pdf

2022-11-10 17:36 Bartosz Dolny Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Termin składania ofert upłynie 18.11.2022 r. o godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2022 r. o godz. 10:45. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 15.02.2023 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-10 17:33 Bartosz Dolny Załącznik nr 9 do SWZ - Projekt umowy_tekst ujednolicony po wprowadzeniu zmian

Zal_9_Projekt umowy_ [...].pdf

2022-11-09 14:58 Bartosz Dolny Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytani [...].zip

2022-10-31 12:37 Bartosz Dolny Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].zip

2022-10-31 12:35 Bartosz Dolny Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 745