Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZS4.274.18.2022 DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Justyna Gabrychowicz
Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
Deadlines:
Published : 11-10-2022 20:34:00
Placing offers : 19-10-2022 11:00:00
Offers opening : 19-10-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 124.13 2022-10-11 20:34:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 962.51 2022-10-11 20:34:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 433.33 2022-10-11 20:34:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 41.17 2022-10-11 20:34:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc doc 46 2022-10-11 20:34:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO).doc doc 64 2022-10-11 20:34:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 631.18 2022-10-11 20:34:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ - 14.10.2022 r..pdf pdf 419.28 2022-10-14 15:29:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert - 19.10.2022 r..pdf pdf 535.45 2022-10-19 15:07:31 Public message
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - 21.10.2022.pdf pdf 728.78 2022-10-21 20:09:22 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 68.83 2022-11-03 11:42:30 Public message
OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY.pdf pdf 56.41 2022-11-10 11:10:16 Public message

Announcements

2022-11-10 11:10 Justyna Gabrychowicz OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY

OGŁOSZENIE O WYKONAN [...].pdf

2022-11-03 11:42 Justyna Gabrychowicz OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-10-21 20:09 Justyna Gabrychowicz OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - 21.10.2022

OGŁOSZENIE O WYBORZE [...].pdf

2022-10-19 15:07 Justyna Gabrychowicz Informacja z otwarcia ofert - 19.10.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-19 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wartość gross w wysokości 340 000,00 zł.
2022-10-14 15:29 Justyna Gabrychowicz Wyjaśnienie treści SWZ - 14.10.2022 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 259