Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00386719/01 DZP.271-37/22 Usługi polegające na wdrożeniu systemu do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

Deadlines:
Published : 11-10-2022 13:02:00
Placing offers : 31-10-2022 09:30:00
Offers opening : 31-10-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
37SIWZ Wzór umowy (zal. nr 5).doc doc 303.5 2022-10-11 13:02:00 Proceeding
37SWZ FO, Ośw. Wykaz osób (zał. nr 1,2,3,4,7).doc doc 269.5 2022-10-11 13:02:00 Proceeding
37SWZ OPZ (zał. nr 6).doc doc 571 2022-10-11 13:02:00 Proceeding
37SWZ.doc doc 429 2022-10-11 13:02:00 Proceeding
37Ogłoszenie o zamówieniu 08daaaaa-e043-4c51-97ec-08000e961dd7.pdf pdf 100.94 2022-10-11 13:02:00 Proceeding
37odpowiedzi do pytań.pdf pdf 339.32 2022-10-14 14:01:51 Public message
37odpowiedzi do pytań2.pdf pdf 35.85 2022-10-14 19:16:45 Public message
37Modyfikacja SWZ_20221017-sig.pdf pdf 582.53 2022-10-17 12:05:45 Public message
37OGŁOSZENIE_ZMIANA.pdf pdf 36.79 2022-10-17 12:05:45 Public message
37Modyfikacja SWZ_20221019.pdf pdf 431.28 2022-10-19 14:36:53 Public message
37Ogłoszenie_zmiana2.pdf pdf 36.35 2022-10-19 14:36:53 Public message
37odpowiedzi do pytań_3.pdf pdf 609.09 2022-10-21 13:28:35 Public message
37SWZ FO, Ośw. Wykaz osób (zał. nr 1,2,3,4,7) po zmianie.doc doc 270.5 2022-10-21 13:28:35 Public message
31Zmiana ogłoszenia 3.pdf pdf 36.8 2022-10-25 12:53:38 Public message
37Modyfikacja SWZ_20221025.pdf pdf 284.72 2022-10-25 12:53:38 Public message
37odpowiedzi do pytań_4.pdf pdf 401.1 2022-10-27 10:07:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert.xls xls 31.5 2022-11-02 08:54:20 Public message
37Wybór-sig.pdf pdf 1470.72 2022-11-17 12:11:19 Public message

Announcements

2022-11-17 12:11 Zamówienia Publiczne KN Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

37Wybór-sig.pdf

2022-11-02 08:54 Zamówienia Publiczne MP Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].xls

2022-10-31 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 451 250,35 zł
2022-10-27 10:07 Zamówienia Publiczne MP Odpowiedzi do pytań

37odpowiedzi do pyta [...].pdf

2022-10-25 12:53 Zamówienia Publiczne MP ZMIANA TREŚCI SWZ I OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

31Zmiana ogłoszenia [...].pdf

37Modyfikacja SWZ_20 [...].pdf

2022-10-21 13:28 Zamówienia Publiczne MP Odpowiedzi na pytania

37odpowiedzi do pyta [...].pdf

37SWZ FO, Ośw. Wykaz [...].doc

2022-10-19 14:36 Zamówienia Publiczne MP ZMIANA TREŚCI SWZ I OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

37Modyfikacja SWZ_20 [...].pdf

37Ogłoszenie_zmiana2 [...].pdf

2022-10-17 12:05 Zamówienia Publiczne MP MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

37Modyfikacja SWZ_20 [...].pdf

37OGŁOSZENIE_ZMIANA. [...].pdf

2022-10-14 19:16 Zamówienia Publiczne MP Odpowiedzi do pytań 2

37odpowiedzi do pyta [...].pdf

2022-10-14 14:01 Zamówienia Publiczne MP Odpowiedzi do pytań (14.10.2022).

37odpowiedzi do pyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 919