Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZS.3.2022/RPO Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenia biurowego w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Dąbrowskiego

Jarosław Boryczka
Powiat Dąbrowski Department: Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu
Deadlines:
Published : 10-10-2022 12:29:00
Placing offers : 21-10-2022 10:00:00
Offers opening : 21-10-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.88 2022-10-10 12:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 694.23 2022-10-10 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.odt odt 778.12 2022-10-10 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykuczenia i o spełneniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 781.32 2022-10-10 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oddanie do dyspozycji.odt odt 36.72 2022-10-10 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku do GK.odt odt 768.35 2022-10-10 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf pdf 220.67 2022-10-10 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - OPZ CZĘŚĆ I.pdf pdf 215.17 2022-10-10 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - OPZ CZĘŚĆ II.pdf pdf 222.04 2022-10-10 12:29:00 Proceeding
CPU Banchmarks.pdf pdf 370.95 2022-10-10 12:29:00 Proceeding
Wyjaśnenie treści SWZ.pdf pdf 476.43 2022-10-13 13:25:21 Public message
Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.pdf pdf 77.9 2022-10-17 14:26:06 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.71 2022-10-17 14:26:06 Public message
Zmieniony !!! Załącznik nr 7 - OPZ CZĘŚĆ II.pdf pdf 222.32 2022-10-17 14:26:06 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 183.73 2022-10-21 11:40:11 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 281.07 2022-11-03 14:09:36 Public message

Announcements

2022-11-03 14:09 Jarosław Boryczka Zespół Szkół im. Władysław Stanisława Reymonta w Brniu zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę. Informacja o wyniku w załączeniu.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-10-21 11:40 Jarosław Boryczka Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-10-21 10:00 Buyer message Część I 41 000,00 zł netto
Część II 8 400,00 zł netto
2022-10-17 14:26 Jarosław Boryczka UWAGA !!!! Zmiana terminu składnia i otwarcia ofert. Jednocześnie została zmieniony termin związania ofertą.
Zmiany dotyczą Załącznika nr 7 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Zmiana treści Specyf [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmieniony !!! Załącz [...].pdf

2022-10-13 13:25 Jarosław Boryczka Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Wyjaśnenie treści SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 575