Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-79/22. Dostawy środków myjących, dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia narzędzi - AE/ZP-27-79/22

Deadlines:
Published : 07-10-2022 14:28:00
Placing offers : 19-10-2022 09:00:00
Offers opening : 19-10-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 -  Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu    

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 91 2022-10-07 14:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 173.05 2022-10-07 14:28:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 696.32 2022-10-07 14:28:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 54.5 2022-10-07 14:28:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 35 2022-10-07 14:28:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 46.5 2022-10-07 14:28:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 357.58 2022-10-12 13:03:04 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 344.96 2022-10-12 14:18:48 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 38.99 2022-10-13 13:05:11 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 349.91 2022-10-13 13:05:41 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 473.24 2022-10-13 13:08:27 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 94.08 2022-10-19 09:13:36 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 362.38 2022-10-19 14:12:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma.pdf pdf 273.26 2022-11-04 14:41:10 Public message

Announcements

2022-11-04 14:41 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-19 14:12 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-10-19 09:13 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-10-13 13:08 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-10-13 13:05 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19-10-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2022-10-13 13:05 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-10-12 14:18 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-10-12 13:03 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 794