Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-Z.271.12.2022 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne - (postępowanie powtórzone)

Gmina Lipiany
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 07-10-2022 12:33:00
Placing offers : 24-10-2022 10:00:00
Offers opening : 24-10-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.17 2022-10-07 12:33:00 Proceeding
2_Zał_do_SWZ_Krasne-1.docx docx 158.65 2022-10-07 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 9a do SWZ.xlsx xlsx 30.21 2022-10-07 12:33:00 Proceeding
zał. nr 12 - PRZEDMIARY.7z 7z 283.62 2022-10-07 12:33:00 Proceeding
SWZ Krasne.pdf pdf 2777.44 2022-10-07 12:33:00 Proceeding
zał. nr 11- STWIOR.7z 7z 1554.07 2022-10-07 12:33:00 Proceeding
zał. nr 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA + pozwolenia, uzgodnienia, opinie.7z 7z 15495.68 2022-10-07 12:33:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ 12.10.2022.pdf pdf 32.63 2022-10-12 11:54:09 Proceeding
Ślepe kosztorysy.7z 7z 42.32 2022-10-12 11:54:46 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 52.67 2022-10-24 11:35:15 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 72.12 2022-11-02 11:05:51 Public message

Announcements

2022-11-02 11:05 Gmina Lipiany Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-10-24 11:35 Gmina Lipiany Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-24 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 411140,32

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 540